søndag 19. oktober 2003

Hva er islam

Islam lever. Islam har en funksjonen i dagens verden. Dette er den holdning som idag gjennomsyrer og samler hele den muslimske verden. En følelse av å ha en misjon. En bred bevegelse rettet også mot Vesten, enten i blodig strid eller i fredlig sameksistens. Sett fra Vesten representerer islam en utfordring. Ikke bare i vårt forhold til verden omkring oss, men også til minoriteter innen våre egne samfunn. En utfordring - men også en trusel?


Vi har forsøkt å finne svar. På hvilken rolle islam spiller idag. For muslimene og for oss. På hvor islam går og hvordan vi skal stille oss til denn utviklingen. Svar på om islam er fremtidesrettet eller bakstreversk. Revolusjonær eller reaksjonær. Undertrykkende eller frigjørende. Men før vi i det hele tatt kunne formulere disse problemstillingene, måtte vi lette svar på det helt grunnleggende spørsmål: Hva er islam?

Lengre artikkel i Aftenposten.