lørdag 22. mai 2004

Leiesoldater tar over

Leiesoldater tar over i amerikanske krigsteatre. Ny Tid har laget en artikkel om temaet.