torsdag 22. juni 2006

Leiesoldatenes tiår

Kjøpes for 625 milliarder kroner i året - i 50 land. De private sikkerhetsselskapene fungerer som private militære styrker, og mange kaller dem vår tids leiesoldater.
Slike selskaper opererer  i 50 land og omsetter for 100 milliarder dollar årlig.
En rekke forskere, militære ledere og menneskerettsaktivister er dypt kritiske til bruken av leiesoldater, som har økt voldsomt siden begynnelsen av 90-tallet.
Noen av de største private sikkerhetsselskapene er Blackwater i USA, og Global Risk Strategies Limited i Storbritannia.

Omfattende artikkel i Magasinet Dagbladet