tirsdag 17. oktober 2006

Europas siste føydalstat blir demokrati.

For første gang skal Sarks 610 innbyggere få velge sine ledere. Dagens styresett på Sark stammer fra 1553, da franskmennene forlot øya og Dronning Elizabeth I ga den til en adelsmann mot at han holdt pirater unna.