torsdag 19. oktober 2006

Ønsker å bli ett med Russland

Men ingen vil anerkjenne valget i Transdniester. I 1990 erklærte Transdniester sin selvstendighet fra den tidligere sovjetrepublikken Moldova. Verken Moldova eller det internasjonale samfunnet godkjente løsrivelsen, men området har i realiteten vært selvstendig siden den gang