onsdag 21. februar 2007

Reform av Grunnloven

Stortinget vedtok i går noen av de mest omfattende grunnlovsendringer i vår konstitusjonelle historie.