onsdag 14. november 2007

EUs høyreekstreme blokk kollapset

EU-parlamentets første ytterliggående høyreblokk falt fra hverandre onsdag – under ett år etter at den ble dannet.
Bruddet skyldes uenighet om Italias utvisning av flere rumenere.
Til høylytt applaus kunngjorde visepresidenten i EU-parlamentet, Edward McMillan Scott, onsdag at Identitets-, tradisjons- og suverenitetsgruppen ITS ikke lenger finnes.