søndag 23. desember 2007

Nepal - Slutt for skandaletrone

Etter flere hundre år, og en verdenskjent kongelig massakre, er det slutt for monarkiet i Nepal.
Bakgrunnen er at Nepals regjering har gått med på kravet fra den nepalske maoistbevegelsen om å avskaffe den monarkiske styringsformen.
Dermed er det slutt for flere hundreårs kongedømme.