lørdag 31. mai 2008

Det nye Germania

Tyskerne dro til Paraguay for å bygge et jødefritt rike. Etterkommerne deres bor her fortsatt. Interessant artikkel i Dagbladet - Magasinet.