mandag 27. oktober 2008

Johnstad anmelder Ny Tid

Mye er ment, og mye er sagt i saken om Ali Farah. Den første anmeldelsen kom fra Øyvind Heian og det brungrumsete politiske partiet Norgespatriotene. Nå er det Oddbjørn Johnstad, leder av Norsk Folkeparti som anmelder i saken. Han anmelder imidlertid ikke Farah, men Ny Tid for spredning av rasisme.
Johnstad ble eksludert fra Frp i 1999 for sine uttalelser om at det bør opprettes egne statlige leire for flyktninger og asylsøkere, og at flyktningebarn bør nektes å gå på norske skoler.
Den godeste Johnstad har de senere år vinglet litt mellom det nå nedlagt Nasjonalalliansen og partiet Demokratene, men har hele tiden sittet på partinavnet Norsk Folkeparti - partiet som om mulig har ennå mindre oppslutning enn Norgespatriotene.
Mange mener at Ali Farah, (eller nå hvem som egentlig skrev) sitt relativt spenstige innlegg, i det minste er kontroversielt, men det er bare personer (...og partier) langt ute på høyresiden som foreløpig har gått til det skritt å levere anmeldelelser.