søndag 7. juni 2009

Anti-islam, anti-Tyrkia og anti-innvandring

Historisk lav valgdeltakelse, tilbakeslag for sosialdemokratene og framgang for de konservative og de høyreekstreme partiene. Det er det foreløpige resultatet av valget til Europaparlamentet.
Derfor vant de konservative og høyreekstreme partiene protestvalget til Europaparlamentet.