søndag 30. august 2009

Hvorfor jeg ikke stemmer Rødt

Den gamle anarkisten, Hjelmsgategründeren og politikeren Jan Bojer Vindheim har et tankevekkende innlegg i Vindheimbloggen om hvorfor han ikke vil stemme Rødt ved kommende valg.