fredag 25. september 2009

Gir Darwin skylda for terrorisme og antisemittisme

De protestantiske fundamentalistene er blitt verdenskjent for sin Darwin-avvisning, men de siste årene har også islamsk kreasjonisme vokst seg sterkere med inspirasjon og støtte fra kristenkonservative i USA. Blant annet utveksles folk og ideer mellom disse miljøene.
Astrid Meland skriver i Dagbladet - Magasinet.