fredag 18. september 2009

Norgespatriotene legges ned

Øyvind Heian er skuffet over dårlig oppslutning og gir seg med politikk. Det er ingen kronprins for å overta som leder, og Norgespatriotene legges derfor ned. Mer i ABCnyhetene.