fredag 11. desember 2009

Hitlers lik ble gravd opp i 1970

Sovjet fryktet kultdyrkelse. De jordiske restene av Adolf Hitler, Eva Braun og Goebbels-familien ble gravd opp i 1970 og destruert en gang for alle, før asken ble kastet i en elv i det daværende DDR. Bakgrunnen for den russiske operasjonen var frykt for at den anonyme graven ville bli oppdaget når russiske styrker forlot garnisonen, og at stedet deretter ville bli et samlingssted for nynazister. Se mer i Dagbladet.