onsdag 17. februar 2010

Derfor ble vi kristne - Kristendommens gjennombrudd

Millioner konverterte frivillig før våpen kom inn i bildet.

A.Meland mec laang artikkel i Dagladet Magasinet på Nett