mandag 1. mars 2010

LNU trekker støtte til SOS Rasisme

LNU har besluttet å trekke Frifondstøtte på 4,5 millioner kroner til organisasjonen SOS Rasisme.


Det særskilte klageutvalget i LNU har i dag gjort følgende vedtak:

“LNUs særskilte klageutvalg finner ikke grunn til å oppheve LNUs vedtak om trekk av tilsagn for 2009 for SOS Rasisme på Frifond organisasjon. På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen og muntlig dialog med klager og LNU finner klageutvalget at det er sannsynliggjort at mislighold av Frifondmidler har funnet sted.”
Mangler dokumentasjon på rett bruk og grunnlagstall

SOS Rasisme fikk tilsagn på 4,5 millioner kroner for 2009 fra støtteordningen Frifond organisasjon. Tilsagnet til SOS Rasisme for 2009 ble gitt med forbehold om at kontrollen av tilskuddsåret 2008 måtte være gjennomført og forvaltningen godkjent før pengene for 2009 kunne utbetales. LNU har etter grundig kontroll ikke kunnet godkjenne bruken av midler i 2008, og har derfor ikke utbetalt pengene til SOS Rasisme. LNU trekker støtten fordi LNU er i sterk tvil om grunnlagstallene om antall medlemmer og lokallag er riktige. LNU er også i sterk tvil om tildelt støtte i 2008 har gått til lokal aktivitet, i tråd med retningslinjene til Frifond.

Frifond organisasjon er en støtteordning til lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene, som fordeles på bakgrunn av antall medlemmer og antall lokallag. Sentralleddet i organisasjonene søker om støtte på vegne av lokallagene, og fordeler pengene videre til disse. Det er lokallagene som selv skal styre og bruke midlene. SOS Rasisme er en av de største mottakerne i ordningen.
Klar mistanke

LNU har gjennom egne kontrollrutiner avdekket forhold hos SOS Rasisme som ligger til grunn for at støtten trekkes, og har gjennom hele 2009 hatt en grundig og omfattende kontrollprosess. SOS Rasisme har over lengre tid hatt gjentatte muligheter til å legge fram dokumentasjonen LNU har etterspurt, men LNU har fortsatt klar mistanke om at pengene ikke er brukt slik retningslinjene til Frifond krever.

LNU skal forvalte Frifond til beste for alle barne- og ungdomsorganisasjonene i ordningen. Når det er stor sannsynlighet for at penger ikke blir brukt rett, må derfor LNU trekke støtte, også av hensyn til de andre organisasjonene i ordningen.

Sakset fra LNU.