torsdag 29. april 2010

Belgia forbyr burka og niqab på offentlig sted

Nasjonalforsamlingen vedtok torsdag å forby ansiktsdekkende plagg som burka og niqab på offentlig sted. Belgia kan med vedtaket bli det første landet til å håndheve et slikt forbud.
Siden det ikke er ventet at overhuset vil blokkere vedtaket, forventes loven å tre i kraft allerede i juni eller juli.
HETT TEMA I EUROPA

Den franske regjering vil før sommeren foreslå et forbud mot heldekkende plagg i det offentlige rom. Frankrike har forbud mot religiøse symboler på skoler.
Belgia og Nederland har generelt forbud mot niqab og burka i enkelte kommuner.
Også i Italia er det foreslått et generelt forbud. Forslaget er ikke endelig behandlet.
Den danske regjering avviste nylig et generelt forbud. Alle danske utdanningsinstitusjoner kan kreve at lærere og elever viser ansiktet.
Over halvparten av innbyggerne i fem av Europas største land ønsker forbud mot burka, ifølge fersk måling fra Harris-instituttet, publisert i Financial Times.
I Norge høstet Regjeringen storm i fjor vinter etter en pressemelding som åpnet for hijab i politiet. Regjeringen gikk raskt tilbake på forslaget.

Mer i Aftenposten.