lørdag 22. mai 2010

Om å gå over streken

Feilslått forsoning og moralsk fallitt i Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge

Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge er viet forsoningsprosjektet til to menn som sloss på hver sin side under krigen. Boken har skapt kraftig debatt og Bård Larsen konstaterer at prosjektet er mislykket. Blant annet fordi Bryne relativiserer historien ved å presentere den sentrale aktøren Bjørn Østring som et offer for historiens krefter.

Bård Larsen i Humanist.http://humanist.no/over_streken.html