onsdag 21. juli 2010

Baskere, korsikanere og irer står bak terroren i Europa

Av 294 terroraksjoner i Europa i fjor sto islamister bak ett.

BASKERE, KORSIKANERE, nordirer, anarkister, dyrevernaktivister, høyreekstreme. Alle disse kommer høyere opp på den europeiske terrorlista i 2009 enn militante islamister, viser rapporten til Europol, EUs organisasjon for politisamarbeid.
I Terrorism Situation and Trend Report kommer det fram at storparten av terroren i Europa er det separatistorganisasjoner som står bak, i hovedsak baskisk terrorisme i Frankrike og Spania, korsikansk terrorisme i Frankrike og nordirsk terrorisme i Storbritannia. Europol mottar statistikk også fra land utenfor EU, som Norge.
Det var bare ett utført angrep fra islamske militante i 2009, det skjedde i Italia mot et militært mål.