fredag 16. juli 2010

Moderat Ungdom

Jan Simonsen Jan Simonsen ser den kalde krigens høyreaktivisme innenfra i bok om aktivistgruppa Moderat Ungdom.

Bokomtale i Morgenbladet.