mandag 16. august 2010

Antikommunazismen


Jan Simonsen ser den kalde krigens høyreaktivisme innenfra og namedropper seg selv.
Bokomtale i Morgenbladet av Jan Simonsen bok om Moderat Ungdom.