torsdag 26. august 2010

Her klekker Al-Shabab ut hellige krigere

Heller ikke bak den blå porten ved denne koranskolen i Kenya, kan Ahmed Awil (11) unnslippe borgerkrigen i hjemlandet Somalia.

Skoler og moskeer der det undervises i ekstreme synspunkter, forandrer dette somaliske innvandrersamfunnet som i årevis har levd fredelig i dette hovedsakelig kristne landet. Moderate imamer har fått konkurranse fra dem som preker en streng tolkning av islam.

Mer i Aftenposten.