torsdag 12. august 2010

Terrorister er vantro - de er ikke muslimer

Even Gran i Humanetisk Forbund med artikkel i Fritanke.no om en bredt anerkjent muslimsk fatwa gir Al-Qaida og Taliban det glatte lag. – Terroristene er vantro ifølge islams opprinnelige guddommelige budskap, er dommen.