torsdag 2. september 2010

Jan Myrdal er i dag Nordens fremste venstrefascist

Påstanden kommer fra professor Bernt Hagtevdt som nylig trakk seg i om foredragsholder på Bjørnsonfestivalen i Molde protest mot at den svenske forfatteren og journalisten Jan Myrdal skal delta.

Bakgrunn er Myrdals uforbeholdne hyldes og forsvar av de fleste av store marxistiske lederes handlinger. Myrdal har enten fornektet brutaliteten til disse, eller til og med forsvart regimenes bruk av makt.

Astrid Meland i Dagbladet - Magasinet, har som vanlig vært raskt ute og "gravd" litt rundt saken.