lørdag 4. september 2010

Kampen mot det autoritære

Klar tale må til for å bekjempe autoritære holdninger og impulser, mener John Olav Egeland. Kommentar til ar proffesor Bernt Hagtvedt nekter å snakke på samme arrangement som svenske Jan Myrdal