lørdag 11. september 2010

Økt innvandrerfrykt i Tyskland

Jan Otto Johansen som vanlig informativt om forholdene i Tyskland. Denne gangen om den tyske sosialdemokratiske politikeren Thilo Sarrazin,  og hans bok «Deutschland schafft sich ab» («Tyskland avskaffer seg selv») . Sarrazin spår, som tittelen antyder, at det tyske samfunn vil gå til grunne dersom innvandringen fortsetter som nå. Sarrazin frykter en islamisering av Tyskland og Europa