tirsdag 14. september 2010

Tea Party-bevegelsen

Tea Party-bevegelsen er navnet på en amerikansk konservativ bevegelse som oppsto i USA etter at kongressen vedtok stimuleringspakken som skulle hjelpe mot finanskrisen 2008. Navnet er valgt etter Boston Tea Party, en viktig hendelse i USAs historie, hvor man protesterte mot at man ble pålagt skattlegging uten å ha representasjon i London.

Målet til bevegelsen er å bruke mindre penger over statsbudsjettet, og minske skattene. Bevegelsen er mot at administrasjonen skal bruke penger for å få USA ut av resesjonen.

Tea Party-bevegelsen har ingen felles leder eller organisasjon, men er løst basert på mange små foreninger. I flere byer fins det konkurrerende Tea Party-foreninger.

Lese hele artikkelen i Wikipedia.