mandag 8. november 2010

Bygger anti-islamsk nettverk

Den høyreekstreme bevegelsen English Defence League vokser ikke bare i rekordfart i England. Den har tette forbindelser til anti-islamske grupper i Norge, Europa og USA. Les mer i Aftenposten.