mandag 8. november 2010

Der islam er blitt fienden

Leicester er blitt arnested for en innvandrerfiendtlig bevegelse, farligere og sterkere enn tidligere.

Det blåser en iskald høyreradikal vind over Europa og USA. Drevet av etniske konflikter, fremmedfrykt, fordommer og gjensidig hat. På den nye slagmarken kjempes en kamp om identitet, rase og religion. Angela Merkel innrømmer at multikulturalismen har mislykkes. I Frankrike jager Nicolas Sarkozy romfolket ut av landet. I Florida sto pastor Jones klar til å brenne koranen om muslimene fikk bygge en moské på Ground Zero. Og i England vokser det frem en gatemilits mer farlig og agressivere enn på mange år.

Mer i Aftenposten