onsdag 19. januar 2011

Et steinerbarns bekjennelser

Steinerskolen presenterer seg selv som et pedagogisk alternativ. Og den er langt mer alternativ enn folk flest tror. Steinerskolen er en religiøs skole, basert på Rudolf Steiners langt fra vitenskapelige åndsvitenskapelige åpenbaringer, argumenterer Ida Jackson for. Og hun ser, med utgangspunkt i sine erfaringer som elev, på organisatoriske og ideologiske problemer ved Steinerskolens virksomhet.

Artikkel på Humanist.no.