torsdag 3. mars 2011

Paven frikjenner jødene for drapet på Jesus

Pave Benedict tar for seg et av de mest kontroversielle temaene i kristendommen. I den nye boken «Jesus fra Nasaret - del to» tilbakeviser pave Benedict XVI ideen om at jødene kan holdes kollektivt ansvarlige for Jesu død. Han konkluderer med at de skriftlærde og noen av Barabbas' støttespillere hadde ansvaret.

Les mer i Aftenposten.