torsdag 9. juni 2011

- Vår gudegitte rett å slå barn

Åndelig veileder Einar Engøy i Churches of Christ forsvarer å slå barn. Artikkel i Dagbladet.