mandag 19. september 2011

En forstemmende historie

Var rasehygienen bare en debatt, eller fantes det også en rasehygienisk praksis i Norge før steriliseringsloven ble vedtatt i 1934?

Forfatter og kritiker Espen Søbye med artikkel i Morgenbladet.