søndag 4. september 2011

Narsissistene blant oss

Psykologene skjelner mellom personlighetstrekk og personlighetsavvik. Vi har alle personlighetstrekk, når spesielle personlighetstrekk blir sterke og dominerende slik at de blir svært plagsomme eller alvorlig hemmende dreier det seg om personlighetsavvik.

Konrads Tankesmie har hentet fram definisjonen for oss.