tirsdag 18. oktober 2011

På Gaustad sykehus var behandlingen «høl i hue»

Fra 1941 ble tusenvis av psykiatriske pasienter offer for hjernekontroll-eksperimenter og umenneskelig behandling på blant annet Gaustad sykehus i Oslo. Flere havnet i en umerket grav.

En litt tabloid artikkel, men likevel interessant fra Nettavisen.