søndag 13. november 2011

Tysk terrorgruppe bak drap på utlendinger

For første gang erkjenner tyske myndigheter at en høyreekstrem terrorgruppe står bak en rekke drap på utlendinger.

– Det ser ut til at vi har å gjøre med en ny form for høyreekstremistisk terrorisme, sa Tysklands innenriksminister Hans-Peter Friedrich søndag.

Artikkel i Aftenposten.