fredag 23. november 2012

Brunbloggarar og nazileksikon

Høgreekstreme strategiar på nett

Internett er den perfekte arena for marginale rørsler med lite pengar. Mediet er difor perfekt for høgreekstremistar. I denne artikkelen ser Kristian A. Bjørkelo på korleis høgreekstreme har nytta verdsveven sidan byrjinga.

I Humanist.