søndag 17. mars 2013

Frigjøring fra krigens skygge

8. mai 1945 ble vi befridd – også fra de roller våre foreldre måtte ha tiltenkt oss.

I januar i år utfordret vi andre såkalte NS-barn ved at vi « ... håper mange etterkommere etter NS-medlemmer, i likhet med oss, beklager våre foreldres rolle som deltagere, støttespillere eller medløpere i de overgrep som blant annet norske jøder ble utsatt for i nazismens navn».

Bjørn Engelskjøn og Bjørn Westli oppsummerer i kronikk Aftenposten.