tirsdag 3. mars 2015

130 år siden Afrika ble delt opp

Målet var å dele Afrika mellom seg i fredelige og ordnede former. Det endte med tallrike blodige konflikter.

Artikke i Vårt Land